ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

SAT

SAT Test (Scholastic Assessment Test) - ამერიკის კოლეჯებში მისაღები სტანდარტიზებული ტესტია. SAT-ს ადმინისტრირებას უწევს აშშ-ში არსებული კორპორაცია College Board, და ავითარებს, გამოსცემს და ქულებს ანიჭებს

Educational Testing Service (ETS).

ამჟამად SAT Test 4 საათს გრძელდება 400-დან 1600-მდე შესაძლებელი ქულით, სამი სექციის 800-800 ქულის კომბინირებით (მათემატიკა, კრიტიკული კითხვა, წერა).