ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

IELTS

IELTS (International English Language Testing System)ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდა,რომელიც იმართება ბრიტანეთის საბჭოსა და ავსტრალიის

საერთაშორისო საგამოცდო უწყებების მიერ.იგი აღიარებულია ავსტარლიის,ბრიტანეთის ,კანადის, ახალი ზელანდიის აკადემიური სასწავლებლების და ასევე ამერიკის 3000-ზე მეტი უმაღლესი დაწესებულებების მიერ. IELTS–ისშედეგებისფორმა (IELTS Report Form) გაიცემაყველაკანდიდატზემიუხედავადშედეგისა.

სერტიფიკატის ვადაა 2 წელი.

არსებობსტესტის ორივერსია:

აკადემიური ვერსია (Academic Version)-მათთვის, ვისაც ინგლისურენოვან უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა სურს ან პროფესიული პრაქტიკის წარმოებას აპირებს ინგლისურენოვან ქვეყანაში.

ზოგადი ვერსია (General Training Version)-მათთვის, ვინც გეგმავს არააკადემიური ტრენინგის გავლას, მუშაობასან ემიგრაციას ინგლისურენოვან ქვეყანაში.

ტესტი თანაბრად აფასებს კითხვას ,მოსმენას,წერასა და ზეპირეტყველებას, ოთხივე უნარი ცალკ-ცალკე 9–ქულიანი შკალის მიხედვით ფასდება. ყველაზე მაღალი დონე მეცხრეა.(Band 9 - "შეუძლია ინგლისური ენის გამოყენება ექსპერტის დონეზე”), ყველაზე დაბალია – პირველი (Band 1 - "სრულიად მოუმზადებელია ინგლისური ენის სარგებლობისათვის” ) მიღებული ქულები ჯამდება და გამოიანგარიშება საშუალო ქულა.