ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

FCE

FCE (The first Cerificate in English) წარმოადგენს ინგლისური ენის B2 დონის ფლობის დამასასტურებელ საერთაშორისო სერთიფიკატს, რომელიც განკუთვნილია

მათთის ვისაც სურს სწავლა ან მუშაობა ისეთ ქვეყნებში სადაც ინგლისური ენა წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად საკომუნიკაციო ენას და შესწევთ უნარი გაუმკლავდნენ ყოველდღიური ინგლისურის წერით და ზეპირ გამოწვევებს საშუალოზე მაღალ დონეზე.

FCE საერთაშორისო სერთიფიკატი უვადოა.

FCE ერთერთია იმ გამოცდებიდან, რომლებიც კემბრიჯის უნივერსიტეტის ESOL გამოცდების სიას ეკუთნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ სერთიფიკატი აღიარებულია 130-მდე ქვეყანაში.

FCE გამოცდის ჩაბარების დროს აპლიკანტი გამოცდას აბარებს შემდეგ ძირითადი კომპონენტების მიხედვით:

• Listening (მოსმენა)

• Reading (კითხვა)

• Writing (წერა)

• Speaking (საუბარი)

• Use of English (გრამატიკული ნაწილი)

შეფასება:

A (180-190)-C1

B (173-179)-B2

C (160-172)-B2

CEFR Level B1 (140-159)-B1