ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

რესტორნის მენეჯმენტი


ლექციის ხანგძლივობა:1სთ
კურსის ხელმძღვანელი: ანა მაზმიშვილი პროგრამის მიზანი: პროფესიული საგანმანათლებლო კურსის მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს მისცეს სარესტორნო საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. კერძოდ, სფეროსთვის დამახასიათებელი პროცესების, პრინციპების და კონცეფციების მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.
თემა 1:რესტორნის წარმოშობის ისტორია და ობიექტის ტიპები.
თემა 2: რესტორნის მომსახურე პერსონალის სტრუქტურა და მათი მოვალეობები.
თემა 3: მიმტანის სამუშაო აღწერილობა,გარეგნული იერი(dresscode) და მისი მოვალეობები(სტუმრების დახვედრა და მომსახურეობა; ურთიერთობა მომხმარებელთან)
თემა 4: მიმტანების შერჩევა,მიღება და მომზადება.
თემა 5: რა არის მენიუ და მისი ტიპები(კერძების შეთავაზების თანმიმდევრობა)
თემა 6: კერძების სახესხვაობები და მათი მიწოდების თავისებურებანი.
თემა 7: მომსახურების სახეები და სერვირების ტიპები.
თემა 8: სარესტორნო ინვენტარის დანიშნულება და მათი გამოყენება.
თემა 9: მომხმარებელთან ურთიერთობის ერთიანი წესი,სირთულეები და ეთიკის ნორმები.
თემა 10: ბანკეტი,ქორწილი,ქეითერინგი,სხვადასხვა სადღესასწაულო სუფრების მომსახურება.
თემა 11: რესტორნის ბიზნესი, როგორც ერთ–ერთი ეფექტური მიმართულება და მისი წარმატების რამდენიმე ფაქტორი .
თემა 12: მარკეტინგი და გაყიდვები.
კურსის ღირებულებაა 250 ლარი
კურსის დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი