ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20
(+995) 599 98 95 03

IELTS

IELTS (International English Language Testing System)ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდა,რომელიც იმართება ბრიტანეთის საბჭოსა და ავსტრალიის

საერთაშორისო საგამოცდო უწყებების მიერ.იგი აღიარებულია ავსტარლიის,ბრიტანეთის ,კანადის, ახალი ზელანდიის აკადემიური სასწავლებლების და ასევე ამერიკის 3000-ზე მეტი უმაღლესი დაწესებულებების მიერ. IELTS–ისშედეგებისფორმა (IELTS Report Form) გაიცემაყველაკანდიდატზემიუხედავადშედეგისა.

სერტიფიკატის ვადაა 2 წელი.

არსებობსტესტის ორივერსია:

აკადემიური ვერსია (Academic Version)-მათთვის, ვისაც ინგლისურენოვან უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა სურს ან პროფესიული პრაქტიკის წარმოებას აპირებს ინგლისურენოვან ქვეყანაში.

ზოგადი ვერსია (General Training Version)-მათთვის, ვინც გეგმავს არააკადემიური ტრენინგის გავლას, მუშაობასან ემიგრაციას ინგლისურენოვან ქვეყანაში.

ტესტი თანაბრად აფასებს კითხვას ,მოსმენას,წერასა და ზეპირეტყველებას, ოთხივე უნარი ცალკ-ცალკე 9–ქულიანი შკალის მიხედვით ფასდება. ყველაზე მაღალი დონე მეცხრეა.(Band 9 - "შეუძლია ინგლისური ენის გამოყენება ექსპერტის დონეზე”), ყველაზე დაბალია – პირველი (Band 1 - "სრულიად მოუმზადებელია ინგლისური ენის სარგებლობისათვის” ) მიღებული ქულები ჯამდება და გამოიანგარიშება საშუალო ქულა.