ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

სასტუმროს მენეჯმენტი

სილაბუსი
კურსის დასახელება: სასტუმროს მენეჯმენტი  კურსის ხანგძლივობა: 1 თვე,კვირაში 3ჯერ
ტრენინგის ხანგძლივობა: 2 სთ
პრაქტიკული სწავლება/დავალება: პრეზენტაცია კურსის ხელმძღვანელი: ანა მაზმიშვილი

ტრენინგის თემატიკათემა 1: სასტუმროს ინდუსტრია და მართვის ზოგადი სტრუქტურა, მომსახურე პერსონალის სტრუქტურა და უფლება-მოვალეობანი.

თემა 2: პერსონალის მომხმარებელთან ურთიერთობის ერთიანი წესი, პრობლემური სიტუაციების მართვა.

თემა 3: სასტუმროს დეპარტამენტები და მათი ფუნქციები დეტალურად. (მიღებაგანთავსების დეპარტამენტი ,კვებისა და სასმელების განყოფილება,გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი,მომარაგების განყოფილება,კადრების განყოფილება,დასუფთავების სამსახური,საინჟინრო სამსახური,უსაფრთხოების სამსახური)

თემა 4: ოთახის ტიპები და მათი აღწერილობა.

თემა 5: სასტუმროს პერსონალის მართვა.სასტუმროს პერსონალის მართვის არსი, პრინციპები, მიზანი.სასტუმროს პერსონალის მართვის მეთოდები და სტილი.

თემა 6 :რეზერვაციის სამსახური,დაჯავშნის მომსახურება,დაჯავშნაზე განაცხადების გარანტირებული დადასტურების პრაქტიკა. ორმაგი დაჯავშნის პრაქტიკა,დაჯავშნის გლობალური ელექტრონული სისტემები.

თემა 7: სასტუმროს რესტორნები,მომსახურების სახეები სასტუმროს რესტორნებში,საუზმის სახეობები, კვების მომსახურება ნომერში.

თემა 8: სასტუმროს მომსახურების ხარისხის მართვა.

თემა 9: სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობა. მარკეტინგის სამსახურის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა.

თემა 10: სასტუმროს შემოსავლებისა და ხარჯების მართვა/მონიტორინგი.