ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

აბიტურიენტთა გამოცდები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში 2005 წლიდან ტარდება. მისაღები გამოცდების ეს მოდელი დამყარებულია სამართლიანობისა და გამჭვირვალეობის პრინციპზე, რომელიც

უზრუნველყოფს საუკეთესო აბიტურიენტთა შერჩევას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.აბიტურიენტები აბარებენ 3 სავალდებულო გამოცდას (ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენები და ზოგადი უნარები) და საფაკულტეტო მოთხოვნის შესაბამისად მეოთხე ან სასურველი რაოდენობის არჩევით საგნებს (ლიტერატურა, გეოგრაფია, ისტორია, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა) ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.

სასწავლო ცენტრ Language Centre (LC) –ში მიმდინარეობს როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური მომზადება ზემოთ ჩამოთვლილ საგანებში. გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1 საათი და 30 წუთი. ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა არ აღემატება 4/5-ს. ჩვენს დაწესებულებაში მომუშავე პროფესიონალ პედაგოგთა გუნდი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, დაეუფლონ სრულყოფილ ცოდნას ნებისმიერ საგანში და წარმატებით ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.