ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

გიორგი ჯულაყიძე

2007 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატი (სრული დაფინანსებით).
2013 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაგისტრატურა, მათემატიკის მიმართულებით (ასევე სრული დაფინანსებით).
2014 წელს გახდა VII-XII კლასების მათემატიკის სერთიფიცირებული მასწავლებელი.