ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

ვანო კობაიძე


2012 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა. სპეციალობა - საინფორმაციო ტექნოლოგიები.
2015 წელს გახდა VII-XII კლასების მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი.
2016 წელს გახდა I-VI კლასების მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი.