ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20

ცენტრის შესახებ

ცენტრმა ფუნქციონირება დაიწყო 2010 წლის სექტემბრის თვიდან. დღიდან დაარსებისა ცენტრის მთავარი პრიორიტეტებია: პროფესიონალ პედაგოგთა გუნდი, რომელიც უძღვება საგნების მაღალხარისხიან სწავლებას თანამედროვე პროგრამებით, მეთოდებითა და სტილით, კომფორტული გარემო და აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი აუდიტორიები. ყოველივე ეს განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ აქ მომზადებული თითოეული მოსწავლე საფუძვლიანად ეუფლება როგორც უცხო ენას, ისე ნებისმიერ საგანს(ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით) და წარმატებით აბარებს საერთაშორისო , ეროვნულსა და საატესტატო გამოცდებს. ცენტრში საგნებს ასწავლიან პროფესიონალი, საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე პედაგოგები, რომლებიც ქმნიან მეგობრულ ატმოსფეროს, რაც სასიამოვნოსა და კომფორტულს ხდის სასწავლო პროცესს. ცენტრი ეხმარება მოსწავლეს, მიიღოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლება.