ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78ა; მოსკოვის გამზირი # 45
(032) 2 30 88 20
image
პროფესიონალ პედაგოგთა გუნდი
image
მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისათვის
image
თანამედროვე, სწორად შერჩეული სახელმძღვანელოები
image
ზოგადი, ასევე ბიზნეს ინგლისური ზრდასრულთათვის
image
ნორჩი მოსწავლეები
image
მომზადება სასკოლო-სააბიტურიენტო საგნებში
ცენტრმა ფუნქციონირება დაიწყო 2010 წლის სექტემბრის თვიდან. დღიდან დაარსებისა ცენტრის მთავარი პრიორიტეტებია: პროფესიონალ პედაგოგთა გუნდი, რომელიც უძღვება საგნების მაღალხარისხიან სწავლებას თანამედროვე პროგრამებით, მეთოდებითა და სტილით, კომფორტული გარემო და აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი აუდიტორიები. ყოველივე ეს განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ აქ მომზადებული თითოეული მოსწავლე საფუძვლიანად ეუფლება როგორც უცხო ენას, ისე ნებისმიერ საგანს(ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით) და წარმატებით აბარებს საერთაშორისო , ეროვნულსა და საატესტატო გამოცდებს. ცენტრში საგნებს ასწავლიან პროფესიონალი, საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე პედაგოგები, რომლებიც ქმნიან მეგობრულ ატმოსფეროს, რაც სასიამოვნოსა და კომფორტულს ხდის სასწავლო პროცესს. ცენტრი ეხმარება მოსწავლეს, მიიღოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლება.

სიახლეები

  • ყველა სტატია
  • ტურიზმი
  • პროგრამები
  • საერთაშორისო გამოცდები
  • სამართლის პრაქტიკული კურსი
სილაბუსი კურსის დასახელება: რესტორნის მენეჯმენტი კურსის ხანგძლივობა: 1 თვე, კვირაში 3-ჯერ ან კვირაში 2-ჯერ 1სთ,30წთ
სილაბუსი კურსის დასახელება: სასტუმროს მენეჯმენტი  კურსის ხანგძლივობა: 1 თვე,კვირაში 3ჯერ
სილაბუსი კურსის დასახელება: ტურიზმის მენეჯმენტი კურსის ხანგძლივობა: 1 თვე, კვირაში 3-ჯერ ან კვირაში 2-ჯერ 1სთ,30წთ
ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში 2005 წლიდან ტარდება. მისაღები გამოცდების ეს მოდელი დამყარებულია სამართლიანობისა და გამჭვირვალეობის პრინციპზე, რომელიც
გამოსაშვები, საატესტატო გამოცდები, რომელებიც CAT- ის სახელითაა ცნობილი, იშიფრება, როგორც კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირება.
კომუნიკაცია ადამიანის ბაზისური მოთხოვნილებაა. ეფექტური კომუნიკაციის უნარი ადამიანის ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია. კვლევებით დასტურდება, რომ წარმატებული კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები წარმატების მისაღწევად გადამწყვეტ როლს ასრულებს პირად ცხოვრებაში, კარიერასა თუ სოციალურ სივრცეში.
ტექნოლოგიურმა განვითარებამმნიშვნელოვანი და აქტუალური გახდა შემოქმედებითი უნარების გამოყენება და კონსტრუირება. ტექნოლოგიურიცვლილებებირუტინულ და მექანიკურსამუშაოს რობო-ტექნიკას ანდობს და ადამიანების მაქსიმალური პოტენციალის განვითარებისათვის სივრცეს ათავისუფლებს. ამიტომ, დღეს,ერთ-ერთი მნიშვნელოვან საკითხს,
TOEFL TOEFL (Test of English as a Foreign Language) -ინგლისური ენის (ჩრ.ამერიკული ვარიანტი) საერთაშორისო გამოცდა, რომლის დანიშნულებაა განსაზღვროს ინლისური ენის ცოდნის დონე, რომლის მოთხოვნაც განსხვავებულია სასწავლო დაწესებულებების მიხედვით და სერთიფიკატის ვადაა 2 წელი.
სახელმწიფოსა და დემოკრატიული საზოგადოების  მთავარი მიზანია - ადმიანის, როგორც
სად გადის ზღვარი ადამიანის უფლებების ლეგიტიმურ შეზღუდვასა და დარღვევას შორის, როგორ